Adam Nyk

specjalista terapii uzależnień / kierownik poradni

Wykształcenie:

 • Absolwent Wydziału Filozoficznego - kierunek Socjologia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

 

Doświadczenie w pracy z uzależnionymi:

 • Od 1998 jestem kierownikiem Rodzinnej Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Warszawie
 • Od 2002 do dziś jestem pracownikiem Aresztu Śledczego Warszawa – Służewiec.

 

Wcześniej pracowałem m.in.:

 • w Punkcie Konsultacyjnym “MONAR” Kraków i Ośrodku Detoksykacyjnym “MONAR” Kraków – Pleszów jako terapeuta,
 • z pacjentami oddziału HIV- AIDS Akademii Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • z pacjentami Ośrodka “MONAR” w Wyszkowie jako terapeuta (1993-1994 i 1999-2001),
 • w Ośrodku Wczesnej Rehabilitacji "Przytulisko" dla Bezdomnych Narkomanów Zakażonych Wirusem HIV w Warszawie - jako terapeuta (1995-1996).
 • Od 2005 roku współprowadziłem audycję "Zostaw wiadomość" w której przekonywałem że przyszedł czas Mody Na Niebranie. Audycja nadawana była w każdy poniedziałek od godz. 22 do 24 w radiu BIS i była poświęcona narkotykom i narkomanii.

 

Mariola Jaczewska

specjalista terapii uzależnień / z-ca kierownika poradni

 

Wykształcenie:

 • socjolog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień
 • certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna w PTPP

 

Doświadczenie w pracy z uzależnionymi:

 • Praca środowiskowa z osobami używającymi substancji psychoaktywnych w klubach, koordynacja programu Alternative Dance
 • indywidualna terapia osób uzależnionych
 • indywidualna terapia osób współuzależnionych
 • staż w Areszcie Śledczym Warszawa Służewiec na oddziale terapeutycznym dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
 • koordynator lokalny programu Wspieranie reintegracji zawodowej osób opuszczających ośrodki MONAR i MARKOT (Europejski Fundusz Społeczny)
 • koordynacja projektu Różni lecz równi wsparcie - społeczności czeczeńskiej i gruzińskiej (Europejski Fundusz Uchodźczy
 • współprowadząca szkolenie w projekcie realizowanym we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej
 • współprowadzenie grupy terapeutycznej dla rodziców zastępczych (osoby współuzależnione)
 • indywidualna praca terapeutyczna z wychowankami pieczy zastępczej oraz rodzinami zastępczymi,

 

Janusz Tytman

specjalista terapii uzależnień

 

Wykształcenie:

 • Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego kierunek resocjalizacja

 

Doświadczenie w pracy z uzależnionymi:

 • W latach 1993-2009 terapeuta w Ośrodku Wczesnej Rehabilitacji Przytulisko przy ul. Wenedów 2 w Warszawie
 • W Poradni od roku 2003 - prowadzę terapię indywidualną, grupę wsparcia dla osób współuzależnionych
 • Od 2009 roku terapeuta w Ośrodku Monar - Głosków
 • Certyfikat specjalisty terapii uzależnień uzyskany w  2003 roku

 

Paweł Siłakowski

specjalista terapii uzależnień

 

Wykształcenie:

 • mgr psychologii Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim
 • ukończenie certyfikacji „STU” w Instytucie Psychologii Zdrowia i uzyskanie tytułu specjalisty terapii uzależnień
 • certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny w PTPP

 

Doświadczenie zawodowe:

 • 2006 – do dzisiaj: wolontariat dla osób żyjących z HIV, chorych na AIDS, uzależnionych od narkotyków w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie
 • 2006 – do dzisiaj: streetworker Programu Wymiany Igieł i Strzykawek Centrum Redukcji Szkód MONAR w Warszawie (praca na ulicy oraz w drop – in port na ul. Chrzanowskiego 13)
 • 2007 – do dzisiaj: streetworker w Społecznym Komitecie ds. AIDS, program SKA Street skierowany do osób świadczących usługi seksualne
 • 10.2008 – 12.2008: Społeczny Komitet ds. AIDS - prowadzenie zajęcia dotyczące profilaktyki HIV/AIDS i edukacji seksualnej w warszawskich gimnazjach i liceach
 • 05.2009 – do dzisiaj: Społeczny Komitet ds. AIDS we współpracy ze Stowarzyszeniem Lambda Warszawa – networker – praca w Internecie (na czatach tematycznych) w charakterze doradcy w zakresie: chorób przenoszonych drogą płciową, w tym HIV/AIDS; uzależnień
 • praca w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie w charakterze tutora grupy osób niepełnoletnich z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych z Warszawy

 

Damian Szestopałko

psycholog / psychoterapeuta

 

Wykształcenie

 • Wyższe. Absolwent Wydziału Psychologii Klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie w trakcie zdobywania certyfikatu psychoterapeuty w rekomendowanym przez PTP Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Stale podnosi kwalifikacje zdobywając doświadczenie na licznych kursach, szkoleniach i konferencjach

 

Doświadczenie w pracy z uzależnionymi:

 • jako psychoterapeuta pracuję w poradni od 2009 roku.
 • pomagam rodzinom, parom oraz pracuję z osobami indywidualnymi w podejściu systemowym lub psychodynamiczno – systemowym. Moja praca poddawana jest przez dwóch niezależnych superwizorów stałej superwizji.

 

Marta Walichnowska

specjalista terapii uzależnień

 

Wykształcenie:

 • Absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, magister Socjologii w Zakresie Stosowanych Nauk Społecznych ze specjalizacją Problemu Uzależnień.
 • Ukończone szkolenie certyfikacyjne w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień w Centrum Szkolenia i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia.
 • Ukończona Szkoła Trenerska przygotowująca do ubiegania się o certyfikat I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doświadczenie zawodowe:

 • Od 2008 roku praca w Poradniach Leczenia Uzależnień (prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej, prowadzenie interwencji kryzysowej i wychowawczej)
 • Od 2007 do 2016 roku pracownik Krajowego Centrum ds. AIDS
 • Koordynator i konsultant w zakresie HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową w Poradni Internetowej
 • Prowadzenie zajęć z profilaktyki uzależnień dla pracowników służb mundurowych.

 

Elżbieta Dzisiewicz

specjalista psychiatra

 

Wykształcenie:

 • Wyższe medyczne - w 1996 roku ukończyłam Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z tytułem lekarza medycyny.
 • W roku 1999 uzyskałam pierwszy stopień specjalizacji w dziedzinie psychiatrii. Drugi stopień specjalizacji w dziedzinie psychiatrii uzyskałam w roku 2003

 

Doświadczenie w pracy z uzależnionymi:

 • od 1997 r. jestem zatrudniona w Nowowiejskim Szpitalu Psychiatrycznym
 • w latach 1998-2001 pracowałam jako lekarz konsultant w Poradni Terapii Uzależnień przy ul. Dzielnej 7 w Warszawie
 • w latach 2000-2004 lekarz konsultant psychiatra i koordynator leczenia metadonem na Oddziale dla osób uzależnionych z HIV/AIDS w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym ul. Wolska 37 w Warszawie
 • w tutejszej poradni pracuję od 2005 roku jako lekarz specjalista psychiatra. Cenię sobie niepohamowany zapał moich współpracowników, profesjonalizm i panujący klimat